• Videoer

    Geriljafiske etter kilosørret

    Bli med til et lite og ugjestmildt skogstjern der tett bevokste bredder og flytemyr dominerer. Her får du en innføring i hvordan du kan komme i kontakt med kilosørret i slike vriene tilgjengelige…

  • Videoer

    Bli en smygfisker

    Mye fisk står kloss inntil land, men hvordan overliste disse uten å skremme dem? Her får du en god innføring i hvordan du utøver et spennende og svært effektivt smygfiske.